terug MUIS & CO.
geschreven door Toa, 10 jaar

WEB4KIDS

DE EERSTE DAG
Er was eens lang geleden een muis. Zijn ouders waren ernstig ziek. Er bestond een kruid dat ze kon genezen, maar de reis daarheen duurde lang. Toch ging de muis op weg. De reis duurde zeven dagen en zeven nachten. Daarom was hij in alle vroegte vertrokken.
Vol goede moed stapte hij door. Algauw kwam hij aan de rand van een bos. De hoge bomen leken dreigend en overschaduwden al het groen. De muis liep het bos zonder aarzelen in. In het bos was het kil, dat kwam omdat de zon hier niet kon komen. De muis rilde even en liep verder. Plotseling trok een van de bomen z'n wortels uit en kwam op de muis af. De boom liep niet zo snel en hij waggelde een beetje. Toch was de boom knap eng, ook de andere bomen begonnen zich te ontwortelen. Algauw kwamen alle bomen op de muis af. De muis was een moment verstijfd, maar wist weg te rennen.
Hij rende het bos uit, de zon in. Zodra de bomen in de zon kwamen werden het normale bomen, alleen waren hun bladeren blauw. Hun takken droegen kolosale vruchten die zo lekker uitzagen dat de muis het niet kon laten er een te proeven.
Bij de eerste hap kreeg hij een ontiegelijke jeuk op z'n rug. Bij de tweede hap groeiden er vleugeltjes op zijn rug en toen besloot hij te stoppen. Z'n vleugeltjes zaten in de weg en hadden geen enkel nut voor een muis, vond hij. Hij sprong uit de boom en landde in het gras. De muis stapte verder door het bos waar eens bomen hadden gestaan. Wel was er op die plek hoog gras, omdat geen enkel mens zich ooit in het bos had gewaagd. Door het hoge gras zag de muis het ravijn te laat. Hij viel as een baksteen naar beneden. Middenin zijn val bedacht hij dat het nu wel het juiste moment was om z'n vleugels uit te proberen. Hij klapperde er een paar keer mee en schoot omhoog. Dwars door een wolk heen. De muis had altijd gedacht dat wolken grote watten waren, die met touwtjes in de lucht hingen. Nu hij er doorheen vloog zag hij dat de wolk uit kleine druppeltjes bestond. Hij zag het niet alleen, hij voelde het ook. De muis vloog een poos, toen hij in de verte een stipje zag. Een vogel, dacht hij. Maar, nee hoor.
Een reusachtige draak kwam in zijn richting gevlogen. Het had iest vast in z'n klauwen. Een prooi, dacht de muis. De draak liet het "iets" vallen en vloog verder. De muis door naar beneden achter het "iets" aan. Toen de muis beneden kwam, zag hij dat het "iets" een ei was. Een groot ei, roze met gele stippen. De muis besloot het ei uit te broeden. De muis zat een half uurtje, toen het ei begon te kraken. Ineens sprong er iets uit. Het was een draakje.
Het draakje begon te lachen toen hij de muis zag. "Ik is uitgebroed door een piepmuisje!" Het piepmuisje antwoordde daarop dat hij niet wenste beledigd te worden. "Sorry." hikte de draak. "Ik ga verder, " zei het piepmuisje. "Waarheen? Waarheen?" riep de draak uit. "Mag ik mee?" Het muisje knikte.
Intussen was het donker aan het worden. De muis vond dat ze nog wel even door konden lopen.
Het was al aardig donker toen er ineens een zoemend geluik klonk. In de stilte van de nacht klonk het nog luider dan wanneer je het overdag zou horen.
De draak en de muis keken tegelijk omhoog, waar het geluid vandaan leek te komen. Allebei zagen ze een UFO die op het punt stond om te landen. Toen de UFO geland was, sprongen er allemaal mannetjes uit. Ze grepen de muis en de draak. Ze werden de UFO ingesleurd. De UFO vloog weg en schoot een poos later een garage in op de planeet Zorx. Daar was het koud en de bewoners van Zorx klappertandden. Ze werden naar de koningin gebracht.
De koningin vertelde dat de Zorxers wezens van de aarde wilde bestuderen. De muis en de draak zuden dus nog een hele poos moet blijven. De grond werd onder de voeten van de draak en de muis weggetrokken. Ze kwamen in een soort cel terecht. Daar moest de muis zo erbarmelijk huilen om z'n arme vadertje en moedertje, dat ze allebei bijna verdronken van de grote hoeveelheid water. Toen de muis uitgehuild was, vlogen hij en de draak naar boven, naar het luik. Dat werd het geopend, dus vlogen ze er doorheen. Ze vlogen terug naar de aarde, waar ze gelijk in slaap vielen.
WORDT VERVOLGD